Vaaliohjelmamme

Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 
Jer. 29:11

Tulevissa vaaleissa jokaisella äänioikeutetuilla on mahdollisuus kertoa mihin suuntaan näkee kirkon kasvavan tulevaisuudessa. Näiden ratkaisujen perustana on Raamattu ja kristillinen traditio. Kirkon hallinto onkin yhtäaikaa demokraattista päätöksentekoa perin inhimillisine kommervenkkeineen ja Jumalan tahdon etsintää.

Me näemme tulevaisuuden niin, että kirkon tulee seurata aikaansa ja kertoa evankeliumista tämän päivän ihmiselle tämän päivän sanoin ja keinoin. Ne sanat ja keinot kertovat puhuttelevasti viestiä, että jokaisella ihmisellä on oikeus päästä osalliseksi armosta. Tässäkin hetkessä kirkon tehtävä on tuoda ja luoda toivoa.

Yhteinen kirkko ei tarkoita sitä, että kaikesta tulisi olla samaa mieltä, mutta sitä se tarkoittaa, että kaikkia ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kirkossa on tilaa jokaiselle ja jokaisen ääni on kallisarvoinen. Seurakunnissa tulee kunnioittaa hengellistä monimuotoisuutta ja erilaisia hengellisiä juuria. Seurakunnan papeille tulee sallia samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen, mutta siitä ei tule tehdä velvollisuutta.

Seurakuntien päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää, seurakuntalaisten aktiivista osallisuutta kasvattavaa. Hallintorakenteita tulee keventää ja kehittää aktiivista toimintaa tukeviksi. Avoimen ja aktiivisen viestinnän tulee olla olennainen osa seurakunnan toimintaa. Myös vaikeista asioista tulee keskustella avoimesti.